bilabila2hnedy1hnedy2hvezdickaoranzovaruzova1seda-1seda-2svacinkatyrkysovavenkuvenku2venku3venku4venku5venku6zelena