2tydenhnedyhvezdickamodryoranz1oranz2ruzovaruzova2sedasmetanovazelenazelena2